קיימים שני סגנונות למידה בסיסיים – מילולי ולא מילולי. אינטליגנציה אינה בעלת תפקיד באבחנה זו, ההבדל הוא בסגנון הלימוד והחשיבה.

הלומדים מילולית, חושבים בעיקר במילים במקום בתמונות, במאין דו שיח פנימי. חשיבה מילולית הינה ליניארית-קווית- ועוקבת אחרי מבנה השפה. הינה הרכבת משפטים בצורה מנטאלית, מילה אחר מילה כמעט באותה מהירות שהאדם מדבר.

הלומדים לא מילולית חושבים לרוב בתמונות. הם חושבים בצורה תלת מממדית, רב חושית עם תמונות או מראות המתפתחים וגדלים ככל שמתווספים עוד מידע או מושגים בתהליך החשיבה. הם כמעט לא חווים דו שיח פנימי. תהליך זה קורה הרבה יותר מהר מחשיבה מילולית, והינו בדרך כלל תת הכרתי.

למילים המאפשרות לאדם החושב-בתמונות לדמיין תמונה, יש משמעות והבנה הברורים לו. אבל, בצורה לא מודעת הוא מאותגר כאשר עליו להתמודד עם מילים מסוימות או סמלים בשפתו.

האם אתם יכולים לדמיין תמונה למילים הבאות:

  • אם
  • אבל
  • כגון
  • גם
  • כמו

מילים אלו וכמוהן, הן שורש קשיי הקריאה לאדם החושב-בתמונות. ללא המחשה ויזואלית חומר הקריאה מאבד משמעות- גורם לבלבול תסכול ועייפות.

קחו בחשבון, כי עד 60% מכל קטע כתוב במילים שלא מעוררות תמונה מוחשית. דמיינו שאתם אדם החושב-בתמונות המנסה להבין קטע כתוב כאשר 60% מהמילים הן מילים שאינן בעלות משמעות עבורו!

היכולת לחשוב בתמונות באופן תלת מימדי, רב חושי, היא כשרון המשותף לאנשים עם דיסלקסיה. תכונה זו עשויה לגרום לבעיות ובלבולים כשנפגש האדם עם מילים וסמלים דו-ממדיים.


מחשבה לא מילולית הינה רב ממדית ומבוססת על אוביקט – דבר מוחשי


[rotatingletter]
חשיבה מילולית היא לינארית ורציפה:

[wordthinking]


[ddai logo-link]

שירותים מקצועיים המתוארים כדיוויס®, דיוויס תיקון דיסלקסיה®, דיוויס שליטה בסמלים®, דיוויס יעוץ אוריינטציה® ודיוויס לשליטה במתמטיקה® רשאים לתת אנשים המועסקים אך ורק על ידי מומחה דיוויס מוסמך  או אשר הוכשרו והוסמכו כמנחי דיוויס על ידי המרכז הבינלאומי של דיוויס דיסלקסיה.


ראשי | סגנונות חשיבה | מאפיינים | התמונה הגדולה | אודות התכנית | אודות המנחה | צור קשר

Hebrew version English version